Dodsworth Marexx  

Engelskt Fullblod gb

Dodsworth Mare är ett sto som föddes ca. 1672 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Dodsworth Mares och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Dodsworth Mare en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Dodsworth Mare en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Dodsworth Mare har följande avkommor i hästkatalogen: