Senaxx  

Engelskt Fullblod ru

Sena är ett sto som föddes 1/1 1964 i Ryssland.

Sena föddes upp av Voskhod Stud.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Senas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Sena en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Sena en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Sena en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Sena en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sena har följande avkommor i hästkatalogen:

Elementxx  ru

Engelskt Fullblod

Etalon Orxx  fr

Engelskt Fullblod

Massinexx  fr

Engelskt Fullblod

Consolsxx  fr

Engelskt Fullblod

Maurixx  fr

Engelskt Fullblod

La Savoyardexx  fr

Engelskt Fullblod

Filibert De Savoiexx  fr

Engelskt Fullblod

La Balladeusexx  fr

Engelskt Fullblod

Margaritkaxx  de

Engelskt Fullblod

Gainslawxx  gb

Engelskt Fullblod

Winalotxx  gb

Engelskt Fullblod

Margaret Burrxx  gb

Engelskt Fullblod

Macedonjaxx  pl

Engelskt Fullblod

Mah Jongxx  de

Engelskt Fullblod

Cylicjaxx  pl

Engelskt Fullblod

Stoykaxx  ru

Engelskt Fullblod

Agregatxx  hu

Engelskt Fullblod

Artists Proofxx  gb

Engelskt Fullblod

Gainsboroughxx  gb

Engelskt Fullblod

Clear Evidencexx  gb

Engelskt Fullblod

Abebaxx  hu

Engelskt Fullblod

Balbinusxx  hu

Engelskt Fullblod

Az a Hiredxx  hu

Engelskt Fullblod

Sigaraxx  ru

Engelskt Fullblod

Granitxx  ru

Engelskt Fullblod

Tagorxx  ru

Engelskt Fullblod

Glicynijaxx  ru

Engelskt Fullblod

Sigmaxx  ru

Engelskt Fullblod

Grabxx  ru

Engelskt Fullblod

Sparzhaxx  ru

Engelskt Fullblod