Sto efter Fechtwart  

Hannoveranare de

Sto efter Fechtwart är ett sto som föddes 1/1 1944 i Tyskland.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Sto efter Fechtwart en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

placeholder image
----*----

Avkommor

Sto efter Fechtwart har följande avkommor i hästkatalogen:

Fechtwart  de

Hannoveranare

Filmkönig  de

Hannoveranare

Feiner Kerl  de

Hannoveranare

Fling  de

Hannoveranare

Kebansa  de

Hannoveranare

Ehre  de

Hannoveranare

Erlkönig  de

Ostpreussare

Nevida  de

Hannoveranare

Fafata  de

Hannoveranare

Flingarth  de

Hannoveranare

Flenheim  de

Hannoveranare

Kimbale  de

Hannoveranare

Datura  de

Hannoveranare

Delphosxx

Fullblod

Sto efter Königsbarde  de

Hannoveranare

Kugel  de

Hannoveranare

Floreat  de

Hannoveranare

Freiligrath  de

Hannoveranare

Fling  de

Hannoveranare

Artillerie  de

Hannoveranare

Hellada

Hannoveranare

Honorat  de

Hannoveranare

Dagidda

Hannoveranare

Mor saknas