Sarazenaox  

Arabiskt Fullblod

Sarazena är ett sto som föddes 1897.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sarazenas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Sarazena har följande avkommor i hästkatalogen:

Padischahox  tr

Arabiskt Fullblod

Sakuntalaox

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Obejaox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Mehemed Aliox  hu

Arabiskt Fullblod

Selma Vox  de

Arabiskt Fullblod

Saoudox  de

Arabiskt Fullblod

Djeridox  de

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sabalox  de

Arabiskt Fullblod

Seglaviox  de

Arabiskt Fullblod

Hamma IIox  de

Arabiskt Fullblod