Curwen Spot marexx  

Engelskt Fullblod gb

Curwen Spot mare är ett sto som föddes ca. 1690 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Curwen Spot mares och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Curwen Spot mare en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Curwen Spot mare en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Curwen Spot mare har följande avkommor i hästkatalogen:

Curwens Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Selaby Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx

Engelskt Fullblod

White Legged Lowther Barb

Berber

Old Vintner Marexx

Engelskt Fullblod

Old Vintnerxx

Engelskt Fullblod