Juliaxx  

Engelskt Fullblod gb

Julia är ett sto som föddes 1/1 1756 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Julias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Julia en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Julia en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Julia en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Julia en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Julia har följande avkommor i hästkatalogen:

Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Amorettxx  gb

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Betty Leedesxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Whiggxx  gb

Engelskt Fullblod

Williams Woodstock Arabianox

Arabiskt Fullblod

Pointsxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Crofts Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Jiggxx  gb

Engelskt Fullblod

Byerley Turkox  hu

Arabiskt Fullblod

Sto efter Spankerxx

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx

Engelskt Fullblod

Curwen Bay Barb  gb

Berber

Sto efter Curwen Old Spotxx

Engelskt Fullblod

Bonny Lassxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Grey Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Makelessxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Darley Arabianxx  gb

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Sto efter Byerley Turkxx  gb

Engelskt Fullblod