Thalestrisxx  

Engelskt Fullblod gb

Thalestris är ett sto som föddes 1/1 1809 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Thalestriss och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Thalestris en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Thalestris en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Thalestris en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Thalestris en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Thalestris har följande avkommor i hästkatalogen:

Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

The Ruby Marexx

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Mother Westernxx  gb

Engelskt Fullblod

Grecian Princessxx  gb

Engelskt Fullblod

Williams Foresterxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Foresterxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bolton Loobyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Coalition Coltxx  gb

Engelskt Fullblod

Coalition Coltxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bustardxx  gb

Engelskt Fullblod

Rivalxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Peter Teazlexx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Rachelxx  gb

Engelskt Fullblod

Papillonxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Clevelandxx  gb

Engelskt Fullblod

Hornetxx  gb

Engelskt Fullblod

Dronexx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Lilyxx  gb

Engelskt Fullblod

Manillaxx  gb

Engelskt Fullblod

Goldfinderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Old Englandxx  gb

Engelskt Fullblod