Regina II  

Welshponny (sekt B) se

Regina II är ett sto som föddes 1976 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Regina IIs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

e?/gG/C?
placeholder image

Avkommor

Regina II har följande avkommor i hästkatalogen:

Cavallo Bolero  se

Welshponny (sekt B)

Elphicks Renegade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Grenadier  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Madog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Gala  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Ruffles

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Cockade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Alltmawr Redwing

Welsh Mountain (sekt A)

Springbourne Ballad   gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Carel  gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Marvel  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Menai Queen Bee

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Coed Coch Berin  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Sandde  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Follyfarms Gina  se

Welshponny (sekt B)

Horshaga Egil  se

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Barwn  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Downland White Heather  gb

Welshponny (sekt B)

Downland Serchog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Heather

Welshponny (sekt B)

Sinton Gaiety  gb

Welshponny (sekt B)

Kirby Cane Shuttlecock  gb

Welshponny (sekt B)

Bryntirion Rowan  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Seron  gb

Welshponny (sekt B)

Cusop Glamour  gb

Welshponny (sekt B)

Cusop Architect  gb

Welshponny (sekt B)

Grayling  gb

Welsh Mountain (sekt A)