Welonaox  

Arabiskt Fullblod se

Welona är ett sto som föddes 1/1 1985 i Sverige och dog 1/1 2007. Hon blev 22 år gammal.

Welona föddes upp av Carl-Henric Ingerwall, Cimbrio Arabstuteri.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Welonas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Welona har följande avkommor i hästkatalogen:

Mamlukox  _su

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Mansourox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Sheikh El Arabox  eg

Arabiskt Fullblod

Hindox  eg

Arabiskt Fullblod

Monogrammaox  _su

Arabiskt Fullblod

Knippelox  _su

Arabiskt Fullblod

Korejox  _su

Arabiskt Fullblod

Parfumeriaox

Arabiskt Fullblod

Monopoliaox  _su

Arabiskt Fullblod

Pribojox  _su

Arabiskt Fullblod

Mammonaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wieganaox

Arabiskt Fullblod

Camertonox

Arabiskt Fullblod

Celebesox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Canariaox  pl

Arabiskt Fullblod

Camerataox

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Canberraox

Arabiskt Fullblod

Wieszczkaox

Arabiskt Fullblod

Geyranox

Arabiskt Fullblod

Kaszmirox  pl

Arabiskt Fullblod

Zorza Pelkinskaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wilgaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Jaskolka IIox  pl

Arabiskt Fullblod