Elloraox  PASB 1388

Arabiskt Fullblod pl

Ellora är ett sto som föddes 1950 i Polen och dog 1984. Hon blev 34 år gammal.

Ellora föddes upp av Stadnina Koni Albigowa.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Elloras och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Ellora har följande avkommor i hästkatalogen:

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim Pierwszyox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim IIIox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Karimaox  pl

Arabiskt Fullblod

Fasilaox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Fejrox  gb

Arabiskt Fullblod

El-Zabibeox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim IIIox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Karimaox  pl

Arabiskt Fullblod

Karimaox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Rusalkaox  pl

Arabiskt Fullblod