Birthdayxx  

Engelskt Fullblod

Birthday är ett sto som föddes 1843.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Birthday en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Birthday en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Birthday en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Birthday har följande avkommor i hästkatalogen:

Pantaloonxx  gb

Engelskt Fullblod

Castrelxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Woodpeckerxx  gb

Engelskt Fullblod

Misfortunexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Idaliaxx  gb

Engelskt Fullblod

Peruvianxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Peter Teazlexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Boudrowxx  gb

Engelskt Fullblod

Musidoraxx  gb

Engelskt Fullblod

Meteorxx  gb

Engelskt Fullblod

Maid of All Workxx  gb

Engelskt Fullblod

Honoriaxx

Engelskt Fullblod

Camelxx  gb

Engelskt Fullblod

Whalebonexx  gb

Engelskt Fullblod

Waxyxx  gb

Engelskt Fullblod

Penelopexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Maidenxx  gb

Engelskt Fullblod

Maid Of Honorxx  gb

Engelskt Fullblod

Championxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Podagraxx

Engelskt Fullblod

Etiquettexx

Engelskt Fullblod

Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Boadiceaxx  gb

Engelskt Fullblod