Loranga  RÄS 6328

Svenskt Varmblod (Halvblod) se

Loranga är ett sto som föddes 1952 i Sverige.

Loranga föddes upp av Sture Larsson.

Loranga köptes upp vid ett remontuppköp 1955 som remont och fick remontnummer 154.55. Hon rekryterades till Avel.

----*----
----*----

Kuriosa

3 vita fötter.

Remont 154.55


Tillhörig Svenska Armén, fodervärd: Hans Bertil Hansson, Vallby, Klagstorp.

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Loranga en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus G, grey, har Loranga en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Utmärkelser

Loranga har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Loranga har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Kokette F&aouml;delseland se S f.1963
  Svenskt Varmblod (Halvblod)
  Stambok: SWB 9071
  fx stj, v fläck
  e. Frondeur
   A
 • Loo F&aouml;delseland se S f.1964
  Svenskt Varmblod (Halvblod)
  Stambok: SWB 8307
  fx bls
  e. Rockad
   B
 • Lyran F&aouml;delseland se S f.1967
  Svenskt Varmblod (Halvblod)
  Stambok: SWB 9605
  br vff HB, bls, vff VB, vtul
  e. Rockad
  H: MSV
  1974-1985 B
  1985-1993 A
  1993 ELIT
  1994 Pr t framst sto
Largo  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Groom  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Boston  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Tribun  de

Hannoveranare

Carmen  de

Hannoveranare

Printa  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Presto  de

Hannoveranare

Primula  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Aina  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Attino  de

Trakehner

Fechtmeister  de

Trakehner

Attina  de

Trakehner

Lojala  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Lojal  de

Hannoveranare

Vega  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Pollige  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Gamäng  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Chic  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Sixtus  de

Mecklenburg-Vorpommern

Hermelina II  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Zollran  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Hohenzollern  de

Hannoveranare

Elina  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Polkett  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Ruster  de

Hannoveranare

Caruso  de

Ostpreussare

Sto efter Orow  de

Hannoveranare

Pärla  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)

Attino  de

Trakehner

Tunika  se

Svenskt Varmblod (Halvblod)