Papillonxx  

Engelskt Fullblod gb

Papillon är ett sto som föddes 1769 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Papillons och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/aA/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Papillon har följande avkommor i hästkatalogen:

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Betty Leedesxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Bastoxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Clumseyxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Gipsyxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Newcastle Turkxx

Engelskt Fullblod

Miss Clevelandxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Bald Gallowayxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Old Country Wenchxx  gb

Engelskt Fullblod

Midgexx  gb

Engelskt Fullblod

Son till Bay Boltonxx

Engelskt Fullblod

Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Childers Marexx

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 1 till True Bluexx  gb

Engelskt Fullblod