Kadmeija  

Hannoveranare de

Kadmeija är ett sto som föddes 1/1 1915 i Tyskland.

----*----
 • Ras: Hannoveranare
 • Registreringsnummer: DE 331 31-01935-15
 • Kön: Sto
 • Färg: fux
 • Stofamilj:
  2190704 - Nostena, generation 3 (Hann)
  Stamm 1290, generation 3 (Hann Schridde)
 • Hingstlinje:
  Darley Arabian, generation 15 (FLB)
  -> Eclipse, generation 11 (FLB)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 5 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 31.25%
 • Fullblodsandel, 8 led: 64.06%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 69.91%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Kadmeijas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Kadmeija en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus A, agouti, har Kadmeija en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Kadmeija en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Kadmeija en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Kadmeija har följande avkommor i hästkatalogen:

Khedive  de

Hannoveranare

King  de

Hannoveranare

Kingdomxx  gb

Engelskt Fullblod

Kingcraftxx  gb

Engelskt Fullblod

Lightxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Norfolk  de

Hannoveranare

Norfolk  de

Mecklenburg-Vorpommern

Sto efter The Nigger  de

Hannoveranare

Delike  de

Hannoveranare

Devil's Ownxx  gb

Engelskt Fullblod

Robert The Devilxx  gb

Engelskt Fullblod

Ambuscadexx  gb

Engelskt Fullblod

Nita  de

Hannoveranare

Young Norfolk  de

Hannoveranare

Sto efter General  de

Hannoveranare

Klarata  de

Hannoveranare

Kinos  de

Hannoveranare

King  de

Hannoveranare

Kingdomxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Norfolk  de

Hannoveranare

Jumietze  de

Hannoveranare

Judex  de

Hannoveranare

Mietze  de

Hannoveranare

Nostena  de

Hannoveranare

Noster  de

Hannoveranare

Notar  de

Hannoveranare

Scheibe  de

Hannoveranare

Sto efter Vogel II  de

Hannoveranare

Vogel II  de

Beberbeck

Sto efter Wardermarske  de

Hannoveranare