Iernexx  

Engelskt Fullblod ie

Ierne är ett sto som föddes 1790 i Irland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Iernes och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Ierne en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Ierne en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ierne en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Ierne har följande avkommor i hästkatalogen:

Bagotxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Melioraxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Blazexx  gb

Engelskt Fullblod

Salomexx  gb

Engelskt Fullblod

Marottexx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 2 till Miss Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Travellerxx

Engelskt Fullblod

Travellerxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Nannyxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Gamahoexx

Engelskt Fullblod

Gamahoexx  ie

Engelskt Fullblod

Bustardxx  gb

Engelskt Fullblod

Crabxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Slamerkinxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Pattyxx

Engelskt Fullblod

Timxx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Godolphin Arabianxx

Engelskt Fullblod

Patchxx

Engelskt Fullblod

Justicexx

Engelskt Fullblod

Ringtail Gallowayxx

Engelskt Fullblod