Viridisxx  

Engelskt Fullblod gb

Viridis är ett sto som föddes 1864 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Viridiss och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Viridis en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Viridis en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Viridis en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Viridis en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Viridis har följande avkommor i hästkatalogen:

Marsyasxx  gb

Engelskt Fullblod

Orlandoxx  gb

Engelskt Fullblod

Touchstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Camelxx  gb

Engelskt Fullblod

Banterxx  gb

Engelskt Fullblod

Vulturexx  gb

Engelskt Fullblod

Langarxx  gb

Engelskt Fullblod

Kitexx  gb

Engelskt Fullblod

Malibranxx  gb

Engelskt Fullblod

Whiskerxx  gb

Engelskt Fullblod

Waxyxx  gb

Engelskt Fullblod

Penelopexx  gb

Engelskt Fullblod

Garciaxx  gb

Engelskt Fullblod

Octavianxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Shuttlexx  gb

Engelskt Fullblod

Maid Of Palmyraxx  gb

Engelskt Fullblod

Pyrrhus The Firstxx  gb

Engelskt Fullblod

Epirusxx  gb

Engelskt Fullblod

Langarxx  gb

Engelskt Fullblod

Olympiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Fortressxx  gb

Engelskt Fullblod

Defencexx  gb

Engelskt Fullblod

Jewessxx  gb

Engelskt Fullblod

Palmyraxx

Engelskt Fullblod

Sultanxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Bacchantexx  gb

Engelskt Fullblod

Hesterxx  gb

Engelskt Fullblod

Camelxx  gb

Engelskt Fullblod

Monimiaxx  gb

Engelskt Fullblod