V Heroinexx  

Engelskt Fullblod

V Heroine är ett sto som föddes 1791.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på V Heroines och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har V Heroine en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har V Heroine en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har V Heroine en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

V Heroine har följande avkommor i hästkatalogen:

Bagotxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Melioraxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Blazexx  gb

Engelskt Fullblod

Salomexx  gb

Engelskt Fullblod

Marottexx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 2 till Miss Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Travellerxx

Engelskt Fullblod

Travellerxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Nannyxx

Engelskt Fullblod

Old Heroinexx

Engelskt Fullblod

Heroxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Roxanaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Spinnerxx

Engelskt Fullblod

Spinnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Crofts Egyptianxx

Engelskt Fullblod

Sto Efter Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Regulusxx

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod