Archeressxx  

Engelskt Fullblod

Archeress är ett sto som föddes 1858.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus A, agouti, har Archeress en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Archeress en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Archeress en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Archeress har följande avkommor i hästkatalogen:

Longbowxx  gb

Engelskt Fullblod

Ithurielxx  gb

Engelskt Fullblod

Touchstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Camelxx  gb

Engelskt Fullblod

Banterxx  gb

Engelskt Fullblod

Verbenaxx  gb

Engelskt Fullblod

Velocipedexx  gb

Engelskt Fullblod

Rosalbaxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Bowexx  gb

Engelskt Fullblod

Cattonxx  gb

Engelskt Fullblod

Golumpusxx  gb

Engelskt Fullblod

Lucy Grayxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Grimstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Tinglexx

Engelskt Fullblod

Slanexx  gb

Engelskt Fullblod

Royal Oakxx  gb

Engelskt Fullblod

Cattonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Smolenskoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Orvillexx

Engelskt Fullblod

Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Epsom Lassxx

Engelskt Fullblod

Vibrationxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Herculesxx  ie

Engelskt Fullblod

Whalebonexx  gb

Engelskt Fullblod

Perixx  gb

Engelskt Fullblod

Echoxx

Engelskt Fullblod

Emiliusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Pioneerxx

Engelskt Fullblod