Salexjaox  

Arabiskt Fullblod se

Salexja är ett sto som föddes 1967 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Salexjas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Salexja har följande avkommor i hästkatalogen:

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amnerisox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Elsissaox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Zmoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Caidox  fr

Arabiskt Fullblod

Badox  fr

Arabiskt Fullblod

Sakeox  pl

Arabiskt Fullblod

El Trypoliox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Kahiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Zmoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Saklaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sagaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Jaga IIox  pl

Arabiskt Fullblod