Veron  

Ostpreussare de

Veron är en hingst som föddes 1877 i Tyskland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Verons och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Veron en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Veron en enkel uppsättning av av allelen A från sin far (agoutianlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen a från sin mor (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Veron en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Veron en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Veron har följande avkommor i hästkatalogen:

Mont Avron  de

Ostpreussare

Ahnherr  de

Trakehner

Louis Philippexx  gb

Engelskt Fullblod

Revolutionxx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Lowtherxx  gb

Engelskt Fullblod

Terra  de

Ostpreussare

Fritter  de

Trakehner

Tilszella  de

Ostpreussare

Adulta  de

Ostpreussare

Washington  de

Trakehner

The Cryerxx  gb

Engelskt Fullblod

Thalestris  de

Trakehner

Agathe  de

Ostpreussare

Erich  de

Trakehner

Miss Mary  de

Ostpreussare

Veronica  de

Ostpreussare

Venerato  de

Trakehner

Dorimont  de

Trakehner

Eurydamus  de

Trakehner

Dairymaid  de

Trakehner

Vecordia  de

Trakehner

Black Hambletonxx  gb

Engelskt Fullblod

Vega  de

Trakehner

Milka  de

Ostpreussare

Fritter  de

Trakehner

Nobelmann  de

Trakehner

Faucette  de

Trakehner

Veronica  de

Trakehner

Redorator  de

Trakehner

Vega  de

Trakehner