Gurli  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Gurli är ett sto som föddes 1904 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Gurlis och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Gurli en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Gurli en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Gurli har följande avkommor i hästkatalogen:

  • Inga F&aouml;delseland se S f.1917 (†1931)
    Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
    Stambok: SWB 1936
    e. Ingoxx
Yngve  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Oliphant  de

Hannoveranare

Flor  de

Hannoveranare

Flick  de

Herrenhausen

Sto efter Norkit  de

Hannoveranare

Nonne

Hannoveranare

Nordlicht I  de

Hannoveranare

Alma

Hannoveranare

Siri  de

Ostpreussare

Inselkönig

Ostpreussare

Elfenbein  de

Trakehner

Inula

Ostpreussare

Sto efter Puk

Ostpreussare

Puk  de

Trakehner

Sto efter Provello

Ostpreussare

Judith

Okänd rastillhörighet

Jesuit  de

Hannoveranare

Judan  de

Hannoveranare

Julius  de

Hannoveranare

Sto efter Young Wodan  de

Hannoveranare

Sto efter Zampa  de

Hannoveranare

Zampa  de

Mecklenburg-Vorpommern