Heraldykaox  

Arabiskt Fullblod pl

Heraldyka är ett sto som föddes 1868 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Heraldykas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Heraldyka har följande avkommor i hästkatalogen:

Emir Beszyrox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Lubaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlan Aby-Argubox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Pruszynaox  pl

Arabiskt Fullblod

Krakusox  pl

Arabiskt Fullblod

Seraskierox  pl

Arabiskt Fullblod

Metkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ostrouszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Babilonox  pl

Arabiskt Fullblod

Zairaox  pl

Arabiskt Fullblod