Mathrafal Brenin  WSB 873

Welsh Cob (sekt D) gb

Mathrafal Brenin är en hingst som föddes 1911 i Storbritannien.

----*----
----*----

Kuriosa

Champion Welsh Cob på Royal Welsh Show 1924 och 1925.

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Mathrafal Brenin en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Mathrafal Brenin en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag) Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

----*----

Avkommor

Mathrafal Brenin har följande avkommor i hästkatalogen:

Trotting Railway

Welsh Cob (sekt D)

Wild Buck

Welsh Cob (sekt D)

Cardigan Briton

Welsh Cob (sekt D)

Briton Comet

Welsh Cob (sekt D)

Mor saknas
Mor saknas
Dolly

Welsh Cob (sekt D)

Trotting Railway I

Welsh Cob (sekt D)

Far saknas
Mor saknas
Mor saknas
Garnlydan Dolly  gb

Welsh Cob (sekt D)

Evolve  gb

Hackney

Evolution  gb

Hackney

Reality  gb

Hackney

Zazel  gb

Hackney

Daisy  gb

Hackney

Redhead's Alonzo the Brave  gb

Hackney

Mor saknas
Sto efter Eiddwen Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Eiddwen Flyer I  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Old Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Sto efter Welsh Jack

Okänd rastillhörighet

Lady Eiddwen  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Eiddwen Flyer I  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Lioness

Welsh Cob (sekt D)