Meiarth Pride  WSB 133

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Meiarth Pride är ett sto som föddes 1927 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Meiarth Pride en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Meiarth Pride en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image
----*----

Avkommor

Meiarth Pride har följande avkommor i hästkatalogen:

Mathrafal Brenin  gb

Welsh Cob (sekt D)

Trotting Railway

Welsh Cob (sekt D)

Wild Buck

Welsh Cob (sekt D)

Cardigan Briton

Welsh Cob (sekt D)

Mor saknas
Dolly

Welsh Cob (sekt D)

Trotting Railway I

Welsh Cob (sekt D)

Mor saknas
Garnlydan Dolly  gb

Welsh Cob (sekt D)

Evolve  gb

Hackney

Evolution  gb

Hackney

Daisy  gb

Hackney

Sto efter Eiddwen Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Eiddwen Flyer I  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Lady Eiddwen  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coedmawr Pride  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Ceitho Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Garibaldi Comet II  gb

Welsh Cob (sekt D)

Garibaldi Comet

Welsh Cob (sekt D)

Mor saknas
Boidie Peggy  gb

Welsh Cob (sekt D)

Lovely Boy

Welsh Cob (sekt D)

Teify

Welsh Cob (sekt D)

Coedmawr Polly  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

King Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Old Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

The Pet

Hackney

Mor saknas