Podrugaox  

Arabiskt Fullblod ru

Podruga är ett sto som föddes 1951 i Ryssland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Podrugas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Podruga en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Podruga en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Podruga en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Podruga har följande avkommor i hästkatalogen:

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox

Arabiskt Fullblod

Shareerox  gb

Arabiskt Fullblod

Nureddin IIox  gb

Arabiskt Fullblod

Selimaox

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Risalaox

Arabiskt Fullblod

Dikarkaox  ru

Arabiskt Fullblod

Dénoustéox  fr

Arabiskt Fullblod

Latifox  sy

Arabiskt Fullblod

Hamdani El Samraox  sy

Arabiskt Fullblod

A Hamdaniyah Simriyah av Fidanox  sy

Arabiskt Fullblod

Djaimaox  fr

Arabiskt Fullblod

Khouriox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Dame Tartineox  fr

Arabiskt Fullblod

Carabineox  fr

Arabiskt Fullblod

Djebelox  fr

Arabiskt Fullblod

Sinaiox  fr

Arabiskt Fullblod

Dragonneox  fr

Arabiskt Fullblod

Caravaneox  fr

Arabiskt Fullblod

Chakirox

Arabiskt Fullblod

Bahiaox  fr

Arabiskt Fullblod