Criban Welsh Flash  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Criban Welsh Flash är ett sto som föddes 1917 i Storbritannien.

----*----
  • Ras: Welsh Mountain (sekt A)
  • Kön: Sto
  • Stofamilj:
    1887gb01 - Gentle Mary, generation 4 (Welsh Inoff)
  •  
  • Antal fulla led i katalogen: 1 generationer
  • Fullblodsandel, 4 led: 0.00%
  • Fullblodsandel, 8 led: 0.00%
  • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 0.13%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Criban Welsh Flashs och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Criban Welsh Flash en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus G, grey, har Criban Welsh Flash en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Criban Welsh Flash en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Criban Welsh Flash har följande avkommor i hästkatalogen:

Criban Orion  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Bucephalus  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Rufus  gb

Welshponny (sekt B)

Pentre Jewel II  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Toby

Welsh Mountain (sekt A)

Pentre Jewel  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Pentre Candace  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Pentre Taffy  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Caradog II

Welsh Cob (sekt D)

Pentre Peggy  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Pentre Wild Rose  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Vaynor Flash  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Wild Flash  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Gentle Mary

Welsh Mountain (sekt A)