Metatox  

Arabiskt Fullblod se

Metat är en hingst som föddes 1/1 1988 i Sverige och dog 1/1 2008. Han blev 20 år gammal.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Metats och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Metat har följande avkommor i hästkatalogen:

Etatox  pl

Arabiskt Fullblod

Pepiox  pl

Arabiskt Fullblod

Celebesox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Canariaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pembaox  pl

Arabiskt Fullblod

Czortox  pl

Arabiskt Fullblod

Penzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Etazerkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bandosox  pl

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Bandolaox  pl

Arabiskt Fullblod

Etiopiaox  pl

Arabiskt Fullblod

Celebesox  pl

Arabiskt Fullblod

Etnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Makietaox

Arabiskt Fullblod

Espriox  se

Arabiskt Fullblod

Esparteroox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Exessaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Edessaox

Arabiskt Fullblod

Marzenieox  se

Arabiskt Fullblod

Alrexox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Alfaox  pl

Arabiskt Fullblod

Maricediaox  se

Arabiskt Fullblod

Cedrox  pl

Arabiskt Fullblod

Maritsaox  _su

Arabiskt Fullblod