Mlecha-Elazusox  

Arabiskt Fullblod pl

Mlecha-Elazus är ett sto som föddes ca. 1855 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Mlecha-Elazuss och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Mlecha-Elazus har följande avkommor i hästkatalogen:

Elazusox

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)