Carinaxx  

Engelskt Fullblod gb

Carina är ett sto som föddes 1766 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Carinas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Carina har följande avkommor i hästkatalogen:

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Betty Leedesxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Old Country Wenchxx  gb

Engelskt Fullblod

Snakexx  gb

Engelskt Fullblod

Grey Wilkesxx  gb

Engelskt Fullblod

The Ruby Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Huttons Blacklegsxx  gb

Engelskt Fullblod

Huttons Bay Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Rutlands Coneyskinsxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Fox Clubxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Amorettxx  gb

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Whiggxx  gb

Engelskt Fullblod

Ancaster Dizzyxx  gb

Engelskt Fullblod

Ancaster Driverxx  gb

Engelskt Fullblod

Wynn Arabianox

Arabiskt Fullblod

Young Lady Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Smiling Tomxx  gb

Engelskt Fullblod

Smiling Tomxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Hipxx  gb

Engelskt Fullblod