Lucyxx  

Engelskt Fullblod gb

Lucy är ett sto som föddes 1789 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Lucys och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Lucy en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Lucy en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Lucy en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Lucy har följande avkommor i hästkatalogen:

Florizelxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Melioraxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Blazexx  gb

Engelskt Fullblod

Salomexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Cygnetxx  gb

Engelskt Fullblod

Cygnetxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Godolphin Blossomxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Young Cartouchxx

Engelskt Fullblod

Young Cartouchxx  gb

Engelskt Fullblod

Ebonyxx  gb

Engelskt Fullblod

Frenzyxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

The Ruby Marexx

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Mother Westernxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Engineerxx  gb

Engelskt Fullblod

Engineerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sampsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Young Greyhoundxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Lass Of The Millxx  gb

Engelskt Fullblod