Tajar IIIox  

Arabiskt Fullblod de

Tajar III är en hingst som föddes 1862 i Tyskland.

Tajar III föddes upp av Gestüt Weil.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Tajar IIIs och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Tajar III har följande avkommor i hästkatalogen:

Tajarox  de

Arabiskt Fullblod

Amurath Iox  de

Arabiskt Fullblod

Bairactarox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Saglawi Jedranox

Arabiskt Fullblod

Sady IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Siglavyox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Hamdany Iox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Geyran IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Mazudox  de

Arabiskt Fullblod

Bairactarox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Hazam IVox  de

Arabiskt Fullblod

Gayran IIox  de

Arabiskt Fullblod

Bairactarox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Geyran Iox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Daria VIox  de

Arabiskt Fullblod

Chabanox  de

Arabiskt Fullblod

Amurath Iox  de

Arabiskt Fullblod

Bairactarox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sady IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Mara IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Chabanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Musa IIox  de

Arabiskt Fullblod

Mara IVox  de

Arabiskt Fullblod

Mazudox  de

Arabiskt Fullblod

Bairactarox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Hazam IVox  de

Arabiskt Fullblod

Mara IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Chabanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Musa IIox  de

Arabiskt Fullblod