Charming Jennyxx  

Engelskt Fullblod

Alias Wyvill's Roan Mare, Sto efter Spanker

Charming Jenny är ett sto som föddes 1690.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Charming Jennys och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus A, agouti, har Charming Jenny en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Charming Jenny en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Charming Jenny en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Charming Jenny har följande avkommor i hästkatalogen:

Spankerxx  gb

Engelskt Fullblod

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod