Treeyews Soraya  

Welshponny (sekt B) gb

Treeyews Soraya är ett sto som föddes 1960 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Treeyews Sorayas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Treeyews Soraya har följande avkommor i hästkatalogen:

Wyrhale Prince of Wales  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Glyndwr  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revolt  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Llwyn Tyrant  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Llwyn Flyaway  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Dinarth Henol  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Llwyn Satan  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Irfon Marvel  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Royal Bronwen  gb

Welshponny (sekt B)

Craven Greylight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Craven Cyrus  gb

Welshponny (sekt B)

Gatesheath Dainty  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Gwyndy Royal Pearl  gb

Welshponny (sekt B)

Gwyndy Limelight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Gwyndy Sprite  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Red Rose  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Pebble  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Grey Grit  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Mathrafal Tuppence  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Bay Leaf  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Martha  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Marksman  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Charity  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Rosamond  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Grey Grit  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Mathrafal Tuppence  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Bay Leaf  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Rosalite  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Atom Swell  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Shy Lady  gb

Welsh Mountain (sekt A)