Maskerlynes Bay Mare  

Welsh Mountain (sekt A)

1871--10 - Buttsy, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Maskerlynes Bay Mare's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Maskerlynes Bay Mare stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.