Indaiaox  

Arabiskt Fullblod

1876tr10 - Dajania, generation 4 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Indaia's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Indaia stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.