Indraffox  AHR 1575

Arabiskt Fullblod us

1876tr10 - Dajania, generation 5 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Indraff's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Indraff stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.