Bergia of Transy  SPSB 4608

Shetlandsponny gb

1876gb01 - Mattie, generation 4 (Shet Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bergia of Transy's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bergia of Transy stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.