Heel And Toexx  

Engelskt Fullblod us

Fullblodsfamilj 23, generation 21 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Heel And Toe's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Heel And Toe stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.