Maharini  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Lajla-familjen (57), generation 11 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Maharini's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Maharini stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.