Reclame  GPS 72

Drent nl

Fokfamilie 8, generation 6 (KWPN F)
-> Merrielijn 2, generation 6

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Reclame's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Reclame stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.