Varolio  SWB 263

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Nitra-familjen (B.29), generation 4 (SWB B)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Varolio's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Varolio stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.