Loredes  SWB 1107

Hannoveranare de

Stamm 687, generation 14 (Hann Schridde)
1190815 - Schluppera, generation 12 (Hann)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Loredes's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Loredes stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.