Llanarth Carel  WSB 3327

Welshponny (sekt B) gb

1909gb01 - Clettwr Polly, generation 4 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Llanarth Carel's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Llanarth Carel stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.