60 Adjuzeox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

1866--20 - Schecha, generation 2 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av 60 Adjuze's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som 60 Adjuze stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.