Roos  

New Forest

1940gb05 - Setthorns Fanny, generation 5 (NF Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Roos's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Roos stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.