Celsius  SWB 301

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Esperöd-familjen (13), generation 7 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Celsius's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Celsius stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.