Optimist  SWB 443

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Sally-familjen (15), generation 7 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Optimist's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Optimist stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.