Tydi Rosette  WSB 18667

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

1893gb80 - Myrtle Lady Trustful, generation 6 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Tydi Rosette's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Tydi Rosette stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.