Zabea  SWB 16678

Svenskt Varmblod (Halvblod) se

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Zabea's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Zabea stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.