Hardenbergxx  N 673

Engelskt Fullblod de

Fullblodsfamilj 5, generation 16 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Hardenberg's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Hardenberg stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.